Forankring

Tilbehør og deler til forankring av brygger og bryggeanlegg.

For en lang levetid og lav vedlikeholdsgrad av brygger og anlegg har korrekt forankring en stor betydning.
Våre forankringsmetoder er basert på mer enn 50 års erfaring.

 

Moringer

Moring

Varenr. 90-500
Moring 500kg
Varenr. 90-750
Moring 750kg
Varenr. 90-1250
Moring 1250kg plog
Varenr. 90-2000
Moring 2000kg plog

Moring V-anker

Anker

Varenr. 90-075
V-anker 75kg

 


Kjetting

Kjetting

Varenr. 90-001
Langl.kjetting
Ø 10mm vzn
Varenr. 90-002
Langl.kjetting
Ø 13mm vzn
Varenr. 90-003
Langl.kjetting
Ø 16mm vzn
Varenr. 90-006
Langl.kjetting
Ø 19mm vzn
Varenr. 90-007
Langl.kjetting
Ø 19mm malt

Sjakkel

Sjakkel

 

Varenr. 90-312
Sjakkel Ø 12mm vzn
Varenr. 90-314
Sjakkel Ø 14mm vzn
Varenr. 90-316
Sjakkel Ø 16mm vzn
Varenr. 90-319
Sjakkel Ø 19mm vzn
Varenr. 90-322
Sjakkel Ø 22mm vzn
Varenr. 90-325
Sjakkel Ø 25mm vzn

Moringssjakkel

Moringsjakkel

 

 

 

 

 

Varenr. 91-1922
G-60, 19x22mm
Varenr. 91-2225
G-60, 22x25mm
Varenr. 91-2528
G-60, 25x28mm

 


Bardun fjellbolter

Bardunbolt

Varenr. 90-204
Bardunbolt Ø 22mm vzn
Varenr. 90-203
Bardunbolt Ø 24mm vzn