BRYGGER

Småbåthavner har et bredt utvalg av brygger og bryggeanlegg. Vi leverer brygger i alle størrelser og til alle formål, spesielt utviklet for de belastninger og den miljøpåvirkning en brygge skal måtte tåle i det norske klimaet.
Vi har hatt egenproduksjon av brygger siden 1962 noe som gir oss Norges lengste sammenhengende erfaringsgrunnlag på brygger og havneanlegg for småbåter.
Dette alene gjør oss til en foretrukken rådgiver for mange.

Vi forsikrer oss alltid om å være godt innenfor våre krav til holdbarhet og kvalitet.
Et tett samarbeid mellom oss som produsent og deg som kunde gir produkter du kan regne med i mange år fremover.

Våre egne montører har dyp kunnskap til produktene og gir utbyggere en garanti for at alt blir montert riktig og effektivt.
Siden de er våre egne montører er de også fleksible med å finne løsninger.
Vi får gode skussmål for vår oppfølging og service, og vi setter stor pris på å kjenne våre kunder godt gjennom langvarige samarbeid

Brygger og bryggeanlegg