BRYGGER

FRA DEN STØRSTE MARINA, TIL DEN ENKLESTE BADEBRYGGE

 

Småbåthavner har et bredt utvalg av brygger og bryggeanlegg. Vi leverer brygger i alle størrelser og til alle formål, spesielt utviklet for de belastninger og den miljøpåvirkning en brygge skal måtte tåle i det norske klimaet. Enten det er kunder med behov for ei badebrygge til hytta, stålbrygger og betongbrygger til småbåtanlegget eller kraftige bølgedempere er vi behjelpelige.

Vi har hatt egenproduksjon av brygger siden 1962 noe som gir oss Norges lengste sammenhengende erfaringsgrunnlag på brygger og havneanlegg for småbåter. Dette alene gjør oss til en foretrukken rådgiver for mange.

 

 

Vi forsikrer oss alltid om å være godt innenfor våre krav til holdbarhet og kvalitet. Vi har helt siden oppstarten forsket og utviklet våre produkter basert på stadig bedre tekniske løsninger. Vi samarbeider også med eksterne forskere og utviklere av blant annet plast, betong og stål for å sikre oss kvalitetsprodukter og fornøyde kunder over hele landet. Et tett samarbeid mellom oss som produsent og deg som kunde gir produkter du kan regne med i mange år fremover.

Brygger og bryggeanlegg