Brygger

Småbåthavner har et bredt utvalg av brygger og bryggeanlegg.

Vi leverer brygger i alle størrelser og til alle formål, spesielt utviklet for de belastninger og den miljøpåvirkning en brygge skal måtte tåle i det norske klimaet.
Vi har hatt egenproduksjon av brygger siden 1962 noe som gir oss Norges lengste sammenhengende erfaringsgrunnlag på brygger og havneanlegg for småbåter. Dette alene gjør oss til en foretrukken rådgiver for mange.

Våre kunder er alt fra hyttefolk med behov for badebrygge til større båtforeninger, kommuner, profesjonelle marinaer og hytte- og boligprosjekter ved sjøen. Vi nyter stor tillit i markedet, en tillit vi også i fremtiden skal vise oss verdig! Småbåthavner AS skal være et trygt valg også i årene som kommer.