Hvordan tar vi vare på våre kunder?

Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss om hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

 

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

 

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For at vi skal kunne yte så god kundeservice som mulig er vi avhengige av personopplysninger. Kundeinformasjon, herunder navn, adresser, tlf.nr, salgshistorikk samt. kommunikasjon i form av mail blir lagret. Ifølge lovgivningen skal dine personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt. Vi lagrer din personlige informasjon på våre interne og eksterne servere med høyt sikkerhetsnivå som er plassert i kontrollerte anlegg. Vi kan dessverre ikke garantere 100% sikkerhet for dataoverføring via internett. Det innebær at det kan finnes en risiko for at andre uvedkomne tvinger seg til adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du sender derfor din personlige informasjon på egen risiko.

Personopplysningene gis aldri til tredjepart, med mindre det har et formål. I alle tilfeller er formålet å hjelpe deg som kunde. Vi samler aldri inn personopplysninger så fremst du selv ikke har angitt denne informasjonen som f.eks. ved å forespørre et tilbud/ordre, henvende deg til oss, delta i en undersøkelse, påmelding til mottagelse av nyhetsbrev eller lignende.

 

For at smabathavner.no skal fungere optimalt er vi avhengig av cookies og for at du skal kunne benytte deg av nettsiden må dette godkjennes. Følgende popup dukker alltid opp ved førstegangsbesøk hos smabathavner.no: Personvern

Du kan imidlertid endre dine cookie-settings: Settings

 

Hva brukes opplysningene til?

Personvernopplysningene blir lagret for generell kundeoppfølging og ivaretagelse av eksisterende kunderelasjoner. I tillegg bidrar dine opplysninger til å effektivisere/gjøre det enklere når det gjelder fremtidig samarbeid, administrere kundeforholdet og yte support, herunder tilsynsrapporter av bryggeanlegg, videreutvikling av tegninger o.lign.

 

Lagringstid

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@smabathavner.no. Vi svarer på din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 virkedager.
Du må være oppmerksom på at å kreve sletting av personopplysninger hindrer oss i et videre samarbeid med deg som kunde.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med hva vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du kontakte Datatilsynet. Informasjon om dette finner du på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte oss på epost.

Dine innstillinger

Vi bruker cookies for å bedre brukervennligheten på hjemmesiden. Dette godkjenner du ved å benytte deg av smabathavner.no. Du kan oppdatere dine cookie-settings her.