Fortøye båt

Det finnes mange måter å fortøye båt på. Det aller viktigste er at det gjøres på en sikker måte som sørger for at det ikke er fare for skader på egen eller andres båt.

Våre anbefalinger

Man bør fortøye båt slik at den med stramme fortøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger ca. 40cm fra bryggen og 15-20 cm mellom bommen og båten på hver side. På værutsatte steder skal det være min. 25cm mellom bommen og båten på begge sider. Bruk alltid spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning. 

Alternativ 1

Fortøye båt metode 1

Alternativ 2

Tau og fendring

Bruk alltid gummi strekkavlastere på alle tau. Ikke stålfjærer. Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten. Enten løse fendere hengende fra båten eller faste fendere montert på utriggerne. Det anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggere. Sjaklene skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelser over tid.

Redningsselskapet har en bra guide for valg av tautype og dimensjonering. Les mer.

Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær, under uværet og etter at uværet er over. Når du gjør dette så husk redningsvesten!