Bølgedemper

Flytende bølgedemper har en stor stabilitet og bæreevne og er konstruert for utsatte steder. Større bølgedempere har nedtrukne langsider, noe som øker pontongens dybde. Våre flytende bølgebrytere har en høy egenvekt, ligger dypt og har lav metasenterhøyde. Til sammen gir dette en førsteklasses evne til å dempe bølger. De lages på bestilling og er gjerne ulike for hvert prosjekt avhengig av de lokale forholdene og dine ønsker. Sammen med deg utvikler vi den perfekte bølgedemper som skal holde i mange år fremover.

Pristilbud på større leveranser, samt priser på betongbrygger utarbeides kun på forespørsel.

Ønsker du tilbud?
Produktnummer: 60-BD Kategori:

Flytende bølgedemper har en stor stabilitet og bæreevne og er konstruert for utsatte steder. Større bølgedempere har nedtrukne langsider, noe som øker pontongens dybde. Våre flytende bølgebrytere har en høy egenvekt, ligger dypt og har lav metasenterhøyde. Til sammen gir dette en førsteklasses evne til å dempe bølger. Valg av bredde på bølgebryteren bestemmes av dine spesifikke forutsetninger, for eksempel bølgeperiode, bølgehøyde m.m. Konstruksjonen består av armert betong med en kjerne av celleplast, hvilket gjør den synkefri og resulterer i en lang levetid. Dersom bredden økes, forsterkes den bølgedempende effekten ytterligere.

 

Har du behov for bølgedemper?

Før vi kommer inn i bildet har våre kunder allerede tenk mye. Det begynner med en ide, en visjon, og derfra til prosjektering og gjennomføring. Og der kommer vi inn. Selv om ideen er god, er første steg å sjekke om det er mulig å gjennomføre en utbygging på området. Er reguleringsplanene for området i orden, så går man videre med byggetillatelser. Vi er en totalleverandør og det er viktig at tilleggsutstyr kan vurderes tidlig i prosessen. Faktorer som bølger fra vind og båttrafikk, strømninger i vannet og vindforhold har betydning for valg av bryggetype og dimensjonering av forankring. Alt i alt ønsker vi å være en naturlig del av utbyggingsprosessen. Er ditt område spesielt værutsatt? Vi prosjekterer og dimensjonerer bølgedemperen ut i fra lokalitet.

Mer produktinfo?

I infosenteret finner du dokumentasjon, reservedelsskisser,
prislister og andre viktige dokumenter om oss og våre produkter.