Pontongrør

Gjennomgående rør på gammel koffertpontong. Pontongen låses på plass med splint 5mm (60-218)

Produktnummer: 60-216 Kategori:

110 l Koffertflyter (ny type) – Varenummer 80-077 erstatter denne løsningen og passer overens uten behov for tilpasning.

Mer produktinfo?

I infosenteret finner du dokumentasjon, reservedelsskisser,
prislister og andre viktige dokumenter om oss og våre produkter.