Bøyer

Førsteklasses norskproduserte bøyer fra Småbåthavner. Viktig å tenkte på ved valg av bøye og dimensjon på kjetting er dybden bøya skal ligge på og samlet tyngde på kjetting. Den må ikke overstige vekten på selve bøya. Du kan regne med ca. 1 kg oppdrift per liter bøye. Det vil si at på ei bøye med 30 liter oppdrift bør ikke kjettingen overstige en vekt på 30 kg.

Viser alle 5 resultater