Fortøyningsbommer

Flere tusen båtplasser er utstyrt med fortøyningsbommer fra Småbåthavner. Våre utriggere gir et meget brukervennlig og fleksibelt system som skaper trygghet for båt og båteier. Skråavstivere og arm er basert på hulprofiler. Alle stålprofiler er helsveist og galvanisert. Enden på fortøyningsbommen utstyres med solid plastbelagt og buet endefender for å skåne båten best mulig.

  • Kraftige konstruksjoner
  • Alle typer beslag for innfestning
  • Varmgalvanisert = lang levetid
  • Mulighet for trinnløs justering av plassbredde via. t-skinnebeslag
  • Synkefrie, slagtestede pontonger
  • Kan leveres med strekkmetall gangdekke i kryss.
  • Alle våre utriggere fås også som enten høyre eller venstre avslutning
Link til FDV-dokumentasjon Link til Reservedelsskisse

Viser alle 6 resultater