Fortøyningsbommer

Flere tusen båtplasser er utstyrt med fortøyningsbommer fra Småbåthavner. Våre utriggere gir et meget brukervennlig og fleksibelt system som skaper trygghet for båt og båteier. Skråavstivere og arm er basert på hulprofiler. Alle stålprofiler er helsveist og galvanisert. Enden på fortøyningsbommer utstyres med solid plastbelagt og buet endefender for å skåne båten best mulig.

Viser alle 6 resultater