Svanfoss sluse – Akershus

Vi har levert "ventebrygge" til Svanfoss sluse! Slusen ligger ved Svanfossen. Den gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss og er av de få i hele regionen. Slusen ble bygget og åpnet i 1906 - og ble deretter stengt fra 1973 til 1993, da en restaurert sluse ble åpnet igjen etter et samarbeid mellom NVE, Eidsvoll kommune, Nes kommune og Glommens og Laagens Brukseierforening.

Det er muligheter for slusing ved å kontakte slusevokter minimum et time før planlagt slusing enten fra Vorma eller Mjøsa - for mer informasjon se Nes kommune sine sider.

Elvekongen har båtturer opp Vorma med innlagt slusing - for mer informasjon og bestilling av billetter se www.elvekongen.no

Info hentet fra https://www.visitnorway.no/listings/svanfoss-sluse/210283/
https://www.visitnorway.no/listings/svanfoss-sluse/210283/