Verket Moss

Verket er et sted med dype røtter og mye lokalhistorie. Et sted der det har jobbet, bodd og levd folk i flere hundre år. Nå bygges det en helt ny bydel på Verket, der du kan bo, jobbe og leve. Her er det moderne og sentralt – tett på sjøen og Mossemarka. Takk for oppdraget!

https://www.verketmoss.no/