Fredrikstad Motorbåtforening

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. I denne renessansebyen finner du Fredrikstad Motorbåtforening.

Foreningen ble stiften 18. februar 1914. Den er lokalisert i havneområdet ved Fjeldberg nær sentrum. Totalt består Fredrikstad Motorbåtforening av 514 medlemmer pr. 31.12.2020. Bakgrunnen til prosjektet var at datidens pælebrygger på store deler av anlegget var i kritisk dårlig forfatning grunnet stort etterslep på vedlikehold. Styret så svært alvorlig på situasjonen med tanke på hvordan havna fungerer og hvordan sikkerheten til båteiere og andre som ferdes på bryggene ivaretas. Med et økende antall båter sikret ikke anlegget i daværende tilstand store verdier. Hva skjer så? En totalrenovering av anlegget inkludert rivning av eksisterende pelebrygge (1550 peler med tilhørende tredekke), elektriker og rørleggerarbeider samt. installasjon av nytt moderne anlegg etter kundens ønske.

«Vi har hatt et førsteklasses samarbeid fra A til Å. Montører med et smil om munnen, selv med henda i isvann den 21. desember, produkter som topper skalaen og en salgsstab du rett og slett blir kamerat med.»

Arnt Maurset

Havnesjef, Fredrikstad Motorbåtforening

Fredrikstad motorbåtforening - første båten ankommer

Den første båten

Kontrakten ble skrevet under den 7. Juli 2017, montørene våre satte i gang høsten 2017 og anlegget sto ferdig tidlig neste vår. Den 26. April 2018 ankom den første båten det nye anlegget.

Til sammen tilbyr Fredrikstad Motorbåtforening i dag 461 båtplasser, bygd opp av 1110 meter betong flytebrygger med fortøyningsbommer og gangbar utriggere m/strekkmetalldekke.

Bildegalleri

Vi og våre produkter skal sørge for et enklere og tryggere båtliv for båtentusiasten, men det er til syvende og sist ditt prosjekt og dine ideer som bestemmer. Vi kan garantere et godt samarbeid gjennom hele planleggingsfasen, gjennomføringen og kanskje viktigst, oppfølgingen etterpå.