I Skyen

av | feb 9, 2023

I Skyen

Skybaserte ERP-systemer har vært på markedet lenge, men det er ikke før de senere årene man virkelig har sett betydningen, spesielt etter Covid. Vi har nylig gjennomført en større prosess med å flytte våre ordre/kundebehandlingsprogrammer samt. innkjøps- og regnskapssystemer til et felles moderne skybasert system. Skytjenester som disse kjører på profesjonelt driftede datasentre og sørger automatisk for trygg lagring og backup av arbeidet. De sikrer innholdet mot innbrudd og lar oss også lettere innfri krav til sikkerhet og personvern både i samhandling og behandling av filer og opplysninger.

Vi har informasjonen og ressursene vi trenger ved å logge inn fra hvor som helst over nettet, i stedet for å være avhengig av å finne noe som er lagret lokalt og offline på noens datamaskin.

Tilrettelagt for fremtiden

Målet var å kutte kostnader, øke tilgjengeligheten på viktig dokumentasjon for våre ansatte, automatisere tidligere manuelle prosesser og eliminere tidstyver. Her ser vi allerede store gevinster. Vi får mer tid til oppfølging av nye og eksisterende kunderelasjoner med systemer som er tilrettelagt for fremtiden.