Vedlikehold av anlegget

av | okt 7, 2022

Bryggemontør

Regelmessig vedlikehold har sikret at våre eldste leverte anlegg har passert en alder av 50 år. Høst og vinter er gjerne perioden anlegget blir utsatt for mest belastning og naturlig nok, perioden det lønner seg å ta en ekstra sjekk etter belastningsskader o.lign. Å avdekke potensielle skader før dem inntreffer kan spare deg for store kostnader!

Sjekkliste

Ei enkel sjekkliste du kan ha i bakhodet hver gang du er ved anlegget. For utdypende kontroll anbefaler vi at du gjør deg kjent med våre dokumenter for forvaltning, drift og vedlikehold. Les mer.

 • Før du er på brygga:
  • Kontroller festebeslag til landgang
  • Kontroller kjetting fra brygge til land (landstrekk)
  • Se etter ujevnheter i bryggepir
  • Påse at landgangen ligger i senter på brygga
 • Når du er på brygga:
  • Kontroller båtstørrelse iht. dimensjon på utrigger
  • Se etter feil fortøyning og sjekk fendring på båter
  • Se etter ujevnheter i oppdrift og kontroller groe på pontonger
  • Visuell sjekk på alle festebeslag til utriggere. Kontroller belastningsskader
  • Kontroller redningsstiger

Hvor ofte?

Inspeksjon skal gjøres senest hver 12. måned helst tidlig vår. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder herunder kontroll av slark på hengsler og bolter. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger

Værutsatte områder

Utsatte marinaer bør sikre anlegget så godt dem kan ved melding om kraftig uvær. Når havnen ikke er i bruk (vinterstid) bør utriggere i alle tilfeller sikres med tau stramt festet i de ytre fortøyningspunktene mellom de enkelte utriggere. Før innfrysning anbefaler vi også å løsne / slakke landstrekk.

Sikkerhet

Mens du er i gang, ta også en vurdering på sikkerheten i havna. Er alle stigene intakte? Er det tilstrekkelig med redningsstiger? Vi anbefaler en redningsstige per. femte båtplass. De fleste drukningsulykker skjer faktisk på grunn av fall fra land/brygge i elv/sjø/vann.

Ha gode rutiner

Vi anbefaler deg å ha gode forvaltning, drift og vedlikeholdsrutiner på anlegget, enten i egen regi, eller fra din leverandør. Gode rutiner er på sikt kostnadsbesparende og anlegget blir mer appellerende til potensielle leietakere. Kan du dokumentere gode rutiner stiller du også sterkere ved forhandling av havneforsikring hos forsikringsselskapet.

Visste du at;

Vi kan inngå en serviceavtale med deg og kontrollere anlegget etter våre anbefalinger og forskrifter. Fordelen din blir et bekymringsfritt bryggeanlegg. Regelmessig vedlikehold er en viktig faktor til at våre eldste leverte anlegg har passert en alder av 50 år. Vedlikeholdet utføres av våre egne montører med inngående kunnskap om produktene og sammenlagt 30 års erfaring på området.