Bekkelaget Båtforening

Bekkelaget er et område i bydel Nordstrand i Oslo preget av villabebyggelse. Bekkelaget inklusive Bekkelagshøgda strekker seg fra Bunnefjorden i vest til Brattlikollen i øst, fra Kongshavn og Ekebergskråningen i nord til Kastellet i sør. På det egentlige Bekkelaget (nedre Bekkelaget) startet utbyggingen for fullt allerede på 1800-tallet. Bekkelagshøgda (øvre Bekkelaget) ble i hovedsak utbygd etter at Ekebergbanen ble lagt gjennom området i 1917.

Vi har samarbeidet med og levert bryggeutstyr til Bekkelaget Båtforening i over 30 år. I dag er de en av de mest respekterte havnene i Oslo.

Send epost ang. båtplasser: post@bekkelagetbf.no