Hamar Båtforening

Hamar Båtforening ble stiftet allerede i 1961, og teller i dag ca. 1200 medlemmer og disponerer ca. 540 båtplasser. De er en aktiv forening med eget klubbhus beliggende idyllisk på Tjuvholmen i Hamar. Klubbhuset huser i tillegg til foreningens aktiviteter, en kro med alle rettigheter.

For mange er båt et middel til rekreasjon i en travel hverdag, særlig om sommeren. Noen bruker båten til fiske, noen bruker båten på langtur i fersk- eller saltvann, noen bruker båten til turer på Mjøsa og noen bruker båten som et hjelpemiddel til ulike aktiviteter i eller på vannet. Men også resten av året skjer det mye i båtmiljøet, både hos hver enkelt båteier og hos HBF.

Hamar Båtforening (HBF) ble stiftet 7. februar 1961. HBF har påvirket aktivitetene blant båtfolket i Hamar-området i nærmere 40 år. HBF har bidratt til å utvikle funksjonelle småbåthavner og andre fasiliteter og bidratt til å utvikle interessen for båtbruk på Mjøsa.

Kontakt Hamar Båtforening: http://hamarbatforening.no/kontakt/
http://hamarbatforening.no/