Elverum Kommune

Elverum ligger i Sør-Østerdal i Østerdalen som deles av elven Glåma. Kommunen består av mye skog, men det er også større flater og kulturlandskap med jordbruksområder i Heradsbygd og Jømna sør for tettstedet Elverum. Dyrket areal er i stor grad lagt på elveavsetninger langs Glåma. Lenger øst er det mange flotte berg og store skogsområder med et rikt dyreliv som brukes som turområder og til jakt og fiske. I tillegg ligger alt til rette for at man nå på en varm sommerdag kan ta seg et friskt bad i det populære Sagtjernet. Takk til Elverum Kommune for jobben!