Røyken Båtforening Lagahølet

Havnen har 202 båtplasser hvorav ca. 50 - 60 båtplasser leies ut årlig. Personer bosatt i tidligere Røyken kommune har prioritet i forhold til leie. Det er hovedsakelig båtplasser med en bredde på 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter og 4 meter som leies ut. Utleie foretas på årsbasis.

Havnen kan også tilby vinteropplagsplasser både på land og i boblehavn. Dessuten er det gjesteplasser hvor man kan ligge i 1-3 døgn. Gjesteplassene er ytterst på den nordligste bryggen. Havnen er med i Frihavnsordningen. Info hentet fra https://www.havneweb.no/lagaholet/?mod=startsiden

Småbåthavner AS og Røyken Båtforening Lagahølet har hatt et tett samarbeid i tiår.

Utstyr: Stål/plast brygger, gangbar utriggere, fortøyningsbommer.
http://www.lagaholet.no/?side=forside