Ilbråten

Ny stål/plastbrygge i kjente omgivelser! Bryggen ligger i Oppstad-åa, ei elv i vår hjemkommune og faktisk en av få elver i Europa som renner begge veier. Vi takker for oppdraget og en god innsats med klargjøring av fundamenter og område ellers.

Trond Ilbråten driver firmaet Kulde- & Varmepumpeteknikk AS. Firmaet ble etablert av fagmannen Trond Ilbråten i 2002 og som i dag er en solid aktør i bransjen. Trond Ilbråten er født og oppvokst i Odalen og startet opp i kjøl-/frysfaget i 1988. Firmaet har i disse årene opparbeidet seg en bred kompetanse og har i dag en lang liste med referanser. Kulde- & Varmepumpeteknikk AS innehar spesialkompetanse innen kjøl/frys, kjøleteknikk og har bred erfaring med de fleste typer kjøleanlegg.

https://kvtas.no/