Rondvatnet i Rondane

Rondvatnet eller Rondevannet er en lang og smal innsjø sentralt i fjellområdet Rondane, mellom Veslesmeden og Storronden. Det er vannet som har gitt navn til fjellområdet, da det har form som en rand eller rond. Vannet har tilsig fra flere bekker, og drenerer via (Store) Ula til Gudbrandsdalslågen ved Selsverket.

I 1959 eksisterte det planer om regulering av Rondvatnet og Ula, men med etableringen av nasjonalparken i 1962 ble dette skrinlagt.

Vannet ligger i et område med harde og næringsfattige sandsteiner (sparagmitter). Dette gjør området sårbart for sur nedbør, og Rondvatnet ble på 1970- og 1980-tallet ansett for å være fisketomt. Ørreten var antatt utdødd, og det var svært lite igjen av røye. Den sure nedbøren avtok etter hvert, og i perioden 1998-2000 ble det satt ut omtrent 250 røyer fra Illmanndalen. Prøver i 2004 viste at det var god rekruttering i fiskestammen. Fordi vannet ligger i nasjonalparken, har dette skjedd uten kalking av vannet. I dag tas det igjen gode fangster i Rondvatnet, og dette er betegnet som «et lite mirakel».

I juli og august går det båtrute mellom nordenden av vannet og Rondvassbu ved sørenden. Kanskje du ser ei kjent flytebrygge på turen? :)

https://no.wikipedia.org/wiki/Rondvatnet