Kambo Marina

Kambo Marina AS er det største bergingsfirmaet i Oslofjorden og har marina med plass til 300 båter. Firmaet har bred erfaring og nødvendige tillatelser og sertifikater til å berge, heve og hugge båter som er/burde være ferdig med livet til havs. I tillegg besittes tilgang til riktig og godkjent utstyr. Selv med god utrustning for maritime oppdrag og lang erfaring, er alle oppdrag unike og løsningene tilpasses lokale forhold.    

Gjengen på Kambo elsker havet, men er ikke like begeistra for alt som finnes av marint avfall. Dette er en av hovedgrunnene til at de har jobbet innen feltet så lenge.

Vi har hatt et tett samarbeid med Kambo Marina i flere tiår og ser frem til mange flere.

https://www.kambomarina.no/kontakt-oss/
https://www.facebook.com/kambomarina