Reipå Båtforening

Reipå er et tettsted i Meløy kommune i Nordland. Tettstedet har 266 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger omtrent 5 kilometer nord for kommunesenteret Ørnes. Fylkesvei 17 passerer gjennom tettstedet. Nord for Reipå ligger halvøya Kunna, som markerer skillet mellom Helgeland i sør og Salten i nord.
Reipå båtforening’s formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten. Dagens anlegg ligger i Reipå Fritidshavn på Fore i Meløy kommune, ca 500 meter øst for Reipå Fiskerihavn.

«Vi kjøpte brygger fra Småbåthavner i 1982 da vi etablerte oss i fiskerihavna. I 2019 skiftet vi til nye da vi flyttet til Reipå Fritidshavn. Har aldri hatt problemer med bryggene, ei heller leverandør»

Roger Halvorsen
Havnesjef, REIPÅ BÅTFORENING

https://www.reipaabf.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Reip%C3%A5