Vollen båtforening

Vollen Båtforening ble stiftet i 1948 og det er totalt 230 andelseiere i VBF.

Havnen ligger idyllisk til i enden av Bruksveien ved Selvikvillaen og Rabben. Havnen består av 8 brygger, en vaktbu, lagerbygning, tralle med vinsj, conteiner for farlig avfall og utsettingsrampe.

Alle bryggene har strøm og vann. Det er bom for å komme inn på området og havnen er bevoktet og videoovervåket.

https://www.xn--vollenbtforening-job.no/