Vollen båtforening

Vollen Båtforening ble stiftet i 1948 og det er totalt 230 andelseiere i VBF.

Havnen ligger idyllisk til i enden av Bruksveien ved Selvikvillaen og Rabben. Havnen består av 8 brygger, en vaktbu, lagerbygning, tralle med vinsj, conteiner for farlig avfall og utsettingsrampe.

Alle bryggene har strøm og vann. Det er bom for å komme inn på området og havnen er bevoktet og videoovervåket.

https://www.xn--vollenbtforening-job.no/

Ønsker du brygge fra Småbåthavner?

Kontaktinfo...

Telefon: 62 96 49 04

 

E-post: post@smabathavner.no

 

Post- og besøksadresse: Disenåvegen 47, 2100 Skarnes