Fredrikstad Motorbåtforening

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. I denne renessansebyen finner du Fredrikstad Motorbåtforening.

Foreningen ble stiften 18. februar 1914. Den er lokalisert i havneområdet ved Fjeldberg nær sentrum. Totalt består Fredrikstad Motorbåtforening av 514 medlemmer pr. 31.12.2020. Havnen var opprinnelig bygd opp på peler (1550 peler med tilhørende tredekke). I samarbeidet vårt inngikk rivning av eksisterende pelebrygge (1550 peler med tilhørende tredekke), elektriker og rørleggerarbeider.

Til sammen tilbyr Fredrikstad Motorbåtforening i dag 461 båtplasser, bygd opp av 1110 meter betong flytebrygger med fortøyningsbommer og gangbar utriggere m/strekkmetalldekke.

Fredrikstad Motorbåtforening | Totalt 461 plasser | Type produkter: Betongbrygger, fortøyningsbommer, gangbar med strekkmetall, strømforsyning

Vi sender en epost til havnesjef Arnt Maurset og spør om en tilbakemelding på samarbeidet så langt. Telefonen ringer kort tid etterpå:

«Hehe, skriv hva du vil, Simen. Jeg kan ikke lovprise Småbåthavner nok. Vi har hatt et førsteklasses samarbeid fra A til Å. Montører med et smil om munnen, selv med henda i isvann den 21. desember, produkter som topper skalaen og en salgsstab du rett og slett blir kamerat med.»

https://www.f-mf.no/
https://smabathavner.no/referanseprosjekt/