Bølgedemper

BølgedemperFlytende bølgedempere har en stor stabilitet og bæreevne og er konstruert for utsatte steder. Større bølgedempere har nedtrukne langsider, noe som øker pontongens dybde. Våre flytende bølgebrytere har en høy egenvekt, ligger dypt og har lav metasenterhøyde. Til sammen gir dette en førsteklasses evne til å dempe bølger. Valg av bredde på bølgebryteren bestemmes av dine spesifikke forutsetninger, for eksempel bølgeperiode, bølgehøyde m.m. Konstruksjonen består av armert betong med en kjerne av celleplast, hvilket gjør den synkefri og resulterer i en lang levetid. Dersom bredden økes, forsterkes den bølgedempende effekten ytterligere. Fordelen med en flytende bølgedemper er for eksempel kort byggetid og stor fleksibilitet. Dette fordi flytende bølgedempere kan flyttes uten større arbeidsinnsats, og i tillegg regnes som det miljøvennlige alternativet.

Send oss gjerne en forespørsel!