Bølgedemper

Flytende bølgedempere har en stor stabilitet og bæreevne og er konstruert for utsatte steder. Større bølgedempere har nedtrukne langsider, noe som øker pontongens dybde. Våre flytende bølgebrytere har en høy egenvekt, ligger dypt og har lav metasenterhøyde. Til sammen gir dette en førsteklasses evne til å dempe bølger. Valg av bredde på bølgebryteren bestemmes av dine spesifikke forutsetninger, for eksempel bølgeperiode, bølgehøyde m.m. Konstruksjonen består av armert betong med en kjerne av celleplast, hvilket gjør den synkefri og resulterer i en lang levetid. Dersom bredden økes, forsterkes den bølgedempende effekten ytterligere.
Bølgedemper

Ønsker du et tilbud?

Priser og dimensjoner på bølgedempere gis kun på forespørsel. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!